This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
10% korting op alle bestellingen!
Later betalen met Klarna
Vandaag besteld? Morgen in huis! 😍

Omgang met gegevens

OMVANG VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
In principe verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van u alleen voor zover dit nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten aan te bieden, bijv. wanneer u zich op onze website registreert of inlogt op een bestaande klantenaccount of wanneer u producten bestelt. Het verzamelen en regelmatig gebruiken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen met uw toestemming. Een uitzondering geldt voor gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.

De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Daarom beschermen wij uw bij ons opgeslagen gegevens met technische en organisatorische maatregelen om verlies of misbruik door derden doeltreffend te voorkomen. Met name onze werknemers die persoonsgegevens verwerken, zijn gebonden aan het gegevensgeheim en moeten zich daaraan houden. Om uw persoonsgegevens te beschermen, worden deze gecodeerd verzonden; wij gebruiken bijvoorbeeld SSL=Secure Socket Layer voor de communicatie via uw internetbrowser. U kunt dit herkennen aan het slotsymbool dat uw browser weergeeft wanneer een SSL-verbinding tot stand is gebracht. Om de permanente bescherming van uw gegevens te waarborgen, worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd en zo nodig aan de stand van de techniek aangepast. Deze beginselen zijn ook van toepassing op bedrijven die namens ons en volgens onze instructies gegevens verwerken en gebruiken.

VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Totstandbrenging en uitvoering van contractuele betrekkingen

Nieuwsbrieven versturen

marketingacties, bijvoorbeeld voor de organisatie van wedstrijden

Klantentevredenheidsonderzoeken en -analyses

Productevaluaties

Klantenservice en klantenondersteuning

Verstrekking van telemedia, bv. om bestellingen te verwerken voor ons online-aanbod van goederen en diensten.

De verwerking van uw persoonsgegevens kan worden gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

Art. 6 (1) lit. a DS-GVO dient als onze rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij wij uw toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen.

Art. 6 (1) lit. b DS-GVO, voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, bijv. wanneer u een product koopt. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten.

Art. 6 par. 1 lit. c DS-GVO, voor zover wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals voor het nakomen van fiscale verplichtingen.

Art. 6 lid 1 lit. d DS-GVO in het geval dat vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken.

Art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO is van toepassing op basis van onze legitieme belangen, bijv. bij het gebruik van dienstverleners in het kader van de orderverwerking, zoals verzenddienstverleners of bij het uitvoeren van statistische onderzoeken en analyses en het registreren van registratieprocedures. Onze belangstelling gaat uit naar een gebruiksvriendelijke, aantrekkelijke en veilige presentatie en optimalisering van ons webaanbod, dat zowel onze zakelijke belangen dient als aan uw verwachtingen voldoet.

DUUR VAN DE OPSLAG EN ROUTINEMATIGE VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen gedurende de periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of indien dit in wet- of regelgeving is vastgelegd. Uw persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel niet langer van toepassing is of is verwezenlijkt. In geval van blokkering vindt verwijdering plaats zodra wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijnen hiermee niet in strijd zijn, er geen reden is om aan te nemen dat verwijdering uw beschermingswaardige belangen zou schaden en verwijdering geen onevenredig hoge kosten met zich meebrengt vanwege de bijzondere aard van de opslag.

COOKIES, WEBANALYSEDIENSTEN EN SOCIALE MEDIA
Wij gebruiken cookies, webanalysediensten en social media plugins op onze website.